direct naar inhoud van Artikel III Inwerkingtreding
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan Kern Drimmelen
Status: vastgesteld

Artikel III Inwerkingtreding

Deze wijzigingsverordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.