direct naar inhoud van 1.1. Inleiding
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan Kern Drimmelen
Status: vastgesteld

1.1. Inleiding

De gemeente Drimmelen heeft een ontwerpbestemmingsplan voor de kern Drimmelen in procedure gebracht waarbij een wijziging in de zoekgebieden 'ecologische verbindingszone' en 'behoud en herstel watersystemen' is voorzien ten opzichte van de gebieden zoals deze zijn opgenomen in de Verordening ruimte 2012.

Omdat de gemeente bij het vaststellen van een bestemmingsplan de Verordening in acht moet nemen, zou het op dit moment niet mogelijk zijn het bestemmingsplan “Kern Drimmelen” ook zo vast te stellen. Dit kan alleen als wij hebben besloten tot herbegrenzing van voornoemde zoekgebieden, waarbij de kaart van de Verordening ruimte zodanig is aangepast, dat het bestemmingsplan er niet langer mee in strijd is.

Om aanvaardbare en wenselijke wijzigingen in voornoemde zoekgebieden in het kader van een bestemmingsplan mogelijk te maken, bevat de verordening een regeling waarbij wij in een aantal gevallen onder voorwaarden de grenzen van deze zoekgebieden kunnen wijzigen.