direct naar inhoud van 1.5. Procedure van deze herbegrenzing
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan Kern Drimmelen
Status: vastgesteld

1.5. Procedure van deze herbegrenzing

In de artikelen 4.10 en 5.13 van de Verordening ruimte 2012 is een procedure voorzien voor de herbegrenzing van voornoemde zoekgebieden. Deze strekt ertoe, dat wij kennis kunnen nemen van zienswijzen over de nieuwe grenzen, voordat wij hierover een besluit nemen. Omwille van overzichtelijkheid en ter voorkoming van vertraging in de gemeentelijke besluitvorming is bepaald dat hiervoor gelegenheid wordt geboden tegelijkertijd met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.

Het ontwerpbestemmingsplan “Kern Drimmelen” heeft van 22 februari 2013 tot en met 4 april 2013 ter inzage gelegen, samen met het voornemen om ons te verzoeken de grenzen van voornoemde zoekgebieden voor het plan aan te passen.