direct naar inhoud van 1.6. Beschrijving van het plan
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan Kern Drimmelen
Status: vastgesteld

1.6. Beschrijving van het plan

Het bestemmingsplan “Kern Drimmelen” omvat de gehele kern Drimmelen, inclusief de havens met uitzondering van een groot deel van de nieuwe jachthaven.
Het bestemmingsplan is conserverend van aard. Dit houdt in dat er geen nieuwe ontwikkelingen (in de vorm van nieuwe woningbouw- of bedrijfslocaties) mogelijk worden gemaakt en dat de bestaande planologische situatie in het bestemmingsplan wordt vastgelegd conform de nieuwe wettelijke vereisten. Een aanpassing van de regels heeft wel plaatsgevonden. Deze aanpassing van de regels is een gevolg van het samenvoeg en van verschillende bestemmingsplannen in één plan en de gewenste uniformering en deregulering.

Tevens voorziet het plan in een verzoek tot herbegrenzing van een deel van de zoekgebieden 'ecologische verbindingszone' en 'behoud en herstel watersystemen' op basis van de artikelen 4.10 en 5.13 Verordening ruimte 2012. Op de verbeelding van het bestemmingsplan zijn de aangevraagde wijzigingen in de zones aangeduid.