direct naar inhoud van 2.1. Wijziging zoekgebied voor ecologische verbindingszone
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan Kern Drimmelen
Status: vastgesteld

2.1. Wijziging zoekgebied voor ecologische verbindingszone

ln verband met het bestemmingsplan “Kern Drimmelen” te Drimmelen wordt nabij de wegen Biesboschweg, Havenkade en Marinaweg, de begrenzing gewijzigd van zoekgebied voor 'ecologische verbindingszone'.