direct naar inhoud van Aanwijzing 2, t.a.v. aanduiding parkeerterrein nabij Jan van Cuykdijk te Grave
Plan: Reactieve aanwijzing tav Buitengebied Grave
Status: vastgesteld

Aanwijzing 2, t.a.v. aanduiding parkeerterrein nabij Jan van Cuykdijk te Grave

De aanduiding 'parkeerplaats' ten behoeve van de aanduiding ‘specifieke vorm van water – rivierpleisterplaats’ voor de ark Prinses Margriet treedt niet in werking.

Motivering

In het bestemmingsplan is een functieaanduiding opgenomen voor een parkeerterrein ten behoeve van de rivierpleisterplaats.

Functie vervalt
Onder 'Aanwijzing 1 , t.a.v. de aanduiding ‘specifieke vorm van water - rivierpleisterplaats’ nabij Jan van Cuykdijk te Grave' hebben wij bepaald dat de aanduiding ‘specifieke vorm van water – rivierpleisterplaats’ niet in werking treedt. In verband hiermee en ten behoeve van de consistentie in het plan treedt ook de aanduiding voor het bijbehorende parkeerterrein niet in werking.

Hoofdstuk 6 Verordening Groenblauwe mantel
Ook los hiervan bestaat strijdigheid met artikel 6.3 Vr. Dit stelt regels voor de bescherming en ontwikkeling van de groenblauwe mantel.

Het bestemmingsplan maakt ter plaatse een bijbehorende parkeerplaats gelegen binnen de Groenblauwe mantel mogelijk. De in het plan opgenomen functieaanduiding strekt niet tot behoud, herstel of duurzame ontwikkeling van het watersysteem en de ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken van de onderscheiden gebieden. Aldus bestaat strijdigheid met artikel 6.3 van de Vr.