direct naar inhoud van Aanwijzing 6, t.a.v. aanduiding 'glastuinbouw' aan de Turnhoutseweg 1 te Gassel
Plan: Reactieve aanwijzing tav Buitengebied Grave
Status: vastgesteld

Aanwijzing 6, t.a.v. aanduiding 'glastuinbouw' aan de Turnhoutseweg 1 te Gassel

De aanduiding 'glastuinbouw' aan de Turnhoutseweg 1 te Gassel niet in werking.

Motivering
Het bestemmingsplan maakt de vestiging van een glastuinbouwbedrijf aan de Turnhoutseweg 1 te Gassel mogelijk. Het bestemmingsplan is naar aanleiding van een amendement op dit punt gewijzigd vastgesteld. Het bedrijf aan de Turnhoutseweg 1 exploiteert een sierkwekerij. Op het bouwvlak van ca. 2 ha is een kas gelegen van ca. 5600 m2 en permanent teeltondersteunende voorzieningen (containervelden). De Verordening laat ter plaatse een doorgroei naar een glastuinbouwbedrijf niet toe immers het bedrijf is niet gelegen in een “mogelijk doorgroeigebied voor glastuinbouw” noch in een “vestigingsgebied voor glastuinbouw”. Voorts is het bedrijf niet gelegen in een gebied “teeltondersteunende kassen toegestaan”.

Hoofdstuk 8 Verordening Agrarisch gebied
Artikel 8.3 stelt regels voor grondgebonden bedrijven in de agrarische gebieden.

De in het plan opgenomen mogelijkheid voor nieuwvestiging van een glastuinbouwbedrijf is strijdig met artikel 8.3.2, 8.3.3 en 8.3.4 van de Verordening.

Hoofdstuk 10 Verordening - glastuinbouw
De locatie bevindt zich buiten de gebieden die in de Verordening zijn aangeduid als 'mogelijk doorgroeigebied glastuinbouw' en 'vestigingsgebied glastuinbouw'. De Verordening bevat regels voor uitbreiding van bestaande glastuinbouwbedrijven buiten de aangewezen (hier voornoemde) gebieden. Het bestemmingsplan maakt evenwel de nieuwvestiging van een glastuinbouwbedrijf mogelijk hetgeen strijdig is met artikel 10.4 Verordening.