direct naar inhoud van Aanwijzing 18, t.a.v. regels voor timmerbedrijf Oordeel Heikant 8
Plan: Reactieve aanwijzing tav Landbouwontwikkelingsgebied Oostflank, Baarle-Nassau
Status: vastgesteld

Aanwijzing 18, t.a.v. regels voor timmerbedrijf Oordeel Heikant 8

In de tabel van artikel 5.1.2 'Staat van bedrijfsactiviteiten' treedt de regel "timmerbedrijf, Oordeel Heikant 8, 1470" niet in werking.

Motivering
Onder 'Aanwijzing 1 , t.a.v. timmerbedrijf Oordeel Heikant 8' hebben wij bepaald dat het bestemmingsvlak met aanduidingen voor het timmerbedrijf aan Oordeel Heikant 8 niet in werking treedt. In verband hiermee en ten behoeve van de consistentie in de regels van het plan treden ook de bijbehorende regels niet in werking. Voor een verdere motivering verwijzen wij naar 'Aanwijzing 1 , t.a.v. timmerbedrijf Oordeel Heikant 8'.