direct naar inhoud van Aanwijzing 23, t.a.v. mini-camping
Plan: Reactieve aanwijzing tav Landbouwontwikkelingsgebied Oostflank, Baarle-Nassau
Status: vastgesteld

Aanwijzing 23, t.a.v. mini-camping

Artikellid 8.1 onder d treedt niet in werking.

Motivering

Hoewel in principe op basis van Aanwijzing 21 de regels bij de bestemming 'Horeca' in het geheel niet in werking treden, constateren wij dat er voor delen van de regels ook nog andere zelfstandige redenen zijn om een aanwijzing te geven. Dit komt dan ook tot uiting in deze aanwijzing.

In artikel 8.1 onder d, is aangegeven dat de voor 'Horeca' bestemde gronden zijn bestemd voor “ondersteunende voorzieningen ten behoeve van een mini-camping op het aangrenzende bestemmingsvlak met de bestemming Agrarisch”.
Hierbij merken wij nog op dat het begrip 'minicamping', in tegenstelling tot 'kleinschalig kampeerterrein' niet is gedefinieerd in de begripsbepalingen van het bestemmingsplan.

Onder Aanwijzing 9 hebben wij bepaald dat de aanduiding voor de bij het horecabedrijf aan de Veldbraak 8 behorende minicamping niet in werking treedt. In verband hiermee en ten behoeve van de consistentie in de regels van het plan treden ook de bijbehorende regels niet in werking. Voor een verdere motivering verwijzen wij naar 'Aanwijzing 9 , t.a.v. aanduiding mini-camping'.