direct naar inhoud van Basis reactieve aanwijzing
Plan: Reactieve aanwijzing tav Landbouwontwikkelingsgebied Oostflank, Baarle-Nassau
Status: vastgesteld

Basis reactieve aanwijzing

De reactieve aanwijzing is gericht tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Voor het opstellen van deze reactieve aanwijzing hebben wij echter niet de beschikking over het authentieke plan zoals vastgesteld door de gemeenteraad omdat dit pas later via ro-online ter beschikking komt.

Er kunnen bij vaststelling, percelen aan bestemmingen toegevoegd of eruit verwijderd zijn, bestemmingsvlakken vergroot of verkleind zijn of nieuwe aanduidingen zijn opgenomen. Deze wijzigingen die zijn doorgevoerd bij de vaststelling van het plan komen dus niet altijd tot uiting in de begrenzingen in deze aanwijzing.
Verwijzingen naar tekst zijn ook gebaseerd op de nummering in ons ter beschikking staande gegevens, zoals het ontwerpplan en de stukken behorend bij het raadsvoorstel.


Uit de tekst van de aanwijzing in combinatie met de motivering blijkt steeds waarop de aanwijzing ziet.
Voor zover de door ons opgenomen referentie bij de vaststelling vernummerd of anders aangeduid is, dient deze aanwijzing dan ook conform de strekking van de motivering gelezen te worden als gericht op de relevante planonderdelen van het vastgestelde plan en ook op dat punt te worden verwerkt.
Voor zover de aanwijzing gericht is op bestemmingen, bestemmingsvlakken, aanduidingen en dergelijke, dan dient deze conform de tekst geacht te zijn gericht op de begrenzingen en aanduidingen zoals deze voor de desbetreffende bestemming of aanduiding in het vastgestelde plan zijn verwerkt.

Het is dan ook aan de gemeente om de reactieve aanwijzing op een juiste manier in het vastgestelde plan te verwerken en bij de verwerking de daarin opgenomen begrenzingen, aanduidingen en regels te hanteren.