direct naar inhoud van Leeswijzer
Plan: Reactieve aanwijzing tav Landbouwontwikkelingsgebied Oostflank, Baarle-Nassau
Status: vastgesteld

Leeswijzer

Deze reactieve aanwijzing is geen gewoon besluit, het is namelijk ook een digitaal plan. Dit heeft ook gevolgen voor de opzet van de tekst. Deze is zodanig ingericht, dat elke aanwijzing/besluitonderdeel gekoppeld kan worden aan dat onderdeel van de (digitale) kaart waarop dit betrekking heeft. Daarnaast is het stramien van het gemeentelijk plan gevolgd: eerst worden er opmerkingen gemaakt over de kaart, daarna worden de regels artikelsgewijs behandeld. Net als regels in het gemeentelijk plan in een aantal bestemmingen terugkomen, zal dan ook een aanwijzing over die regels meermaals terugkomen.

Het karakter van digitaal plan heeft nog andere gevolgen voor de tekst. Net als in een bestemmingsplan is er geen apart dictum opgenomen, alleen een vaststellingsbesluit. In feite fungeert elke aanwijzing op zich als een stukje dictum, dat gevolgd wordt door de motivering.