direct naar inhoud van Vaststellingsbesluit
Plan: Intrekking reactieve aanwijzing tav Buitengebied Oss 2010
Status: vastgesteld

Vaststellingsbesluit

Vaststellingsbesluit

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

overwegende dat er aanleiding is de reactieve aanwijzing van 3 augustus 2010 met nummer 1702063/1710734 in te trekken en dat dit is uitgewerkt in “Intrekking reactieve aanwijzing tav Buitengebied Oss 2010”;

gezien verzoek van de heer van der Aa van Juridisch Adviesbureau van der Aa, namens zijn cliënten familie van der Velden van 23 mei 2012, de bij het beroep tegen de reactieve aanwijzing gevoegde processtukken en het rapport van BRO van 11 mei 2012;

gelet op de Wet ruimtelijke ordening;

BESLUITEN:

vast te leggen en vast te stellen het besluit “Gedeeltelijke intrekking reactieve aanwijzing tav Buitengebied Oss 2010” en dit langs elektronische weg beschikbaar stellen onder planIDN: NL.IMRO.9930.intrekra0828bgoss2-va01.

's-Hertogenbosch, 19 juni 2012.

Overeenkomstig het door Gedeputeerde

Staten van Noord-Brabant genomen besluit,
namens deze,

P.M.A. van Beek,

bureauhoofd Toezicht Ruimtelijke Ontwikkeling